Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ ATT

Thang Cuốn

 • Thang cuốn "A series"

  - Thang cuốn chở khách.Thiết bị nhập khẩu đồng bộ, chính Hãng. 
  - Thang cuốn dòng A (A series) gồm có:
  + Loại AS, gồm AS-L**, AS-B** và AS-S***
  + Loại AP có AP-BJ, AP-BF...

 • Thang cuốn "J series"

  - Thang cuốn chở khách.Thiết bị nhập khẩu đồng bộ, chính Hãng. 
  - Thang cuốn dòng J (J series) gồm có:
  + Loại JS, gồm JS-SE, JS-SA và JS-SB
  + Loại JP

NHÀ CUNG CẤP THANG MÁY - THANG CUỐN UY TÍN SỐ MỘT